Handelsbetingelser

Vores handelsbetingelser er fastsat på baggrund af års erfaring og salg i branchen.

Handelsbetingelserne er gældende for at sikre en god og fair forretning mellem parterne.

Læs dem grundigt igennem, så I er opmærksomme på nødvendige punkter og derved sikrer rene linjer og et solidt fundament for et godt samarbejde.

Handelsbetingelser

 1. Anvendelse
 2. Aftalegrundlag
 3. Vareprøver
 4. Pris og betaling
 5. Forsinket betaling
 6. Tilbud, ordre og ordrebekræftelser
 7. Levering
 8. Garanti
 9. Ansvar
 10. Immaterielle rettigheder
 11. Fortrolighed
 12. Gældende ret og værneting
 13. Kommunikation
 1. Anvendelse:

1.1 Anvendelse: Almindelige salgs- og leverings-betingelser gælder for alle aftaler om Y-design, CVR-nummer 35030115, salg og levering af produkter og/eller tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

 1. Aftalegrundlag:

2.1 Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Y-design’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Y-design’s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Y-design udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 1. Produkter og ydelser:

3.1 Produkter: Produkter, som Y-design sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2: Ved køb af strøartikler, slik, kuglepenne, krus m.m. forbeholdes ret til levering +/- 10 % i leveret antal. Ved brud af kolli tillægges 10% ekstra af varens pris.

3.3 Vareprøver: Y-design sender gerne vareprøver. Prøver på tøj vil blive faktureret i alle tilfælde, mens øvrige prøver først bliver faktureret, hvis de ikke er returneret (i original emballage) til Y-design inden 14 dage. Det gælder ikke chokolade og andre fødevarer. Der vil ikke blive opkrævet fragt- eller administrationsomkostninger ved fakturering af prøver.

Y-design anbefaler ved særlige opgaver og usikkerhedsmomenter, at der investeres i en fysisk prøve. Dette for at sikre at alle forventninger er afstemt inden en reel produktion sættes i gang Især ved broderings-logo – denne omkostning afdækker kunden.

 1. Pris og betaling:

4.1 Pris: Y-design handler udelukkende med erhvervsmarkedet – Business to Business – hvilket betyder, at priserne er erhvervspriser, som er specielle priser til virksomheder. Alle priser er eksklusive moms og ligger under de vejledende udsalgspriser, som vi kender dem i detailbutikkerne.

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Y-design’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Y-design bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Vi tager forbehold for kursudsving, og vil gøre opmærksom på at en efterregulering kan finde sted pga. kursændringerne globalt. Y-design har udelukkende handel med virksomheder, herunder også foreninger, sportsklubber, fonde, mm. dermed ikke med privatpersoner. Produkter købt af Y-design må ikke sælges videre til 3. part. Ved brud på denne aftale kan det få retslige konsekvenser.

4.2 Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Vi forbeholder os retten til at opkræve forudbetaling til alle tilkommende kunder.

4.3 Forbehold: Y-design tager forbehold for trykfejl på priser, afgifter, toldafgifter m.v. og gør opmærksom på at websitet er vejledende priser. Y-design gør opmærksom på at såfremt der kommer ændringer i estimater omkring antal, kan vi ikke garantere levering til aftalte tid.

 1. Forsinket betaling:

5.1 Rente: Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Y-design er uden ansvar for, har Y-design ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Er man ny kunde, vil der altid være tale om forudbetaling, med mindre andet er aftalt.

5.2 Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Y-design, har Y-design ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser:

6.1 Tilbud: Y-design tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Y-design i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Y-design, medmindre Y-design meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer: Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Y-design skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Korrektur: Korrektur betegnes ikke som godkendt førend dette er skriftligt bekræftet fra kunde. Godkendelse pr. telefon er ikke gældende med mindre denne bekræftet skriftligt mellem Y-design og kunde. Når en korrektur er godkendt kan den som udgangspunkt ikke ændres, da produktion af film, klichér m.v. herefter igangsættes. Ønskes ændring herefter vil dette indebære yderligere startomkostninger, da der skal laves ny kliché, form, værktøj m.v. Ved Østenproduktion, eller andre specialdesignede varer, eks. USB stick, kan der ligeledes heller ikke ændres i grundlæggende layout efter første korrektur er godkendt.

6.4 Pantonefarver: I forbindelse med angivelse af pantonefarver skal kunden være opmærksom på muligheden for, at der kan være minimale afvigelser fra produkt til produkt. Den/de pantonefarver kunden oplyser, og som er angivet på godkendt korrektur, er den der bruges til logotryk. Y-design kan ikke stilles til ansvar hvis der er oplyst forkert pantonekode til brug for produktionen. Ved sager hvor der kan være stor usikkerhed om udfaldet, vil Y-design altid anbefale kunden at få lavet en prøve inden selve produktionen sættes i gang, så frem I ønsker det.

Logo med udtoninger: Som udgangspunkt er det altid en udfordring at få gengivet logoer med udtoning på reklameprodukter, der ikke er egnet til digitalt tryk.

6.5 Ordrebekræftelser: Y-design tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest samme dag efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Y-design.

6.6 Ophævelse: Ændringer eller uoverensstemmelser i Ordrebekræftelse skal ske senest 24 timer efter modtagelsen, ellers sættes en reel ordre i gang, og alle omkostninger påhviler køber.

6.7 Ændring af ordrer: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Y-design skriftlige accept.

6.8 Uoverensstemmende vilkår: Hvis Y-design bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Y-design skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.9 Yderligere ekspeditionsgebyr:

Ved ordre under 2.500 kr. ekskl. moms, tages et ekspeditionsgebyr på 250 kr.

 1. Levering:

7.2 Leveringsbetingelser: Y-design leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Y-design ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet og med mindre der forekommer forsinkelser i korrekturfasen. Vi tager forbehold for forsinkelser fra underleverandører og øvrige distributører.

Leveringsdato på Ordrebekræftelsen, er den dato hvor Y-design afsender varerne. Skulle der ske ændringer til den angivne leveringsdato vil Y-design orientere herom. Ordrebekræftelsen anses som reel dokumentation for indgåelse af handlen, og måtte der ske ændringer undervej i korrekturfasen, så vil Ordrebekræftelsen blive opdateret og dermed fremstå som det juridiske dokument for indgåelsen af aftalen.

INCOTERMS Frit Fragtfører er gældende. Ab Næstved – med GLS, Postdanmark eller Danske Fragtmænd

Den aftalte leveringstid jvf. ordrebekræftelsen vil være gældende, med mindre der forekommer forsinkelser i korrekturfasen.

7.3 Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, maksimum 2 dage efter modtagelse, skal den straks meddeles skriftligt til Y-design. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, maksimum 2 dage efter modtagelse meddeles skriftligt til Y-design, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Meddelse: Hvis Y-design forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Y-design kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Ved eventuel overskridelse af leveringsfristen, fraskriver Y-design sig ethvert erstatningsansvar som måtte komme som følge heraf. Tab efter overskridelse af aftalt leveringsfrist erstattes ikke. Det står for købers eget ansvar.

Vægt/volumen Pris
0-5 kg. 98,00
6-10 kg. 188,00
11-30 kg. 199,00
Pallelevering, SJÆLLAND (inkl. forsikring) 750,00
Pallelevering, Fyn & Jylland (inkl. forsikring) 999,00

Copydan-afgift

Ved køb af USB-stiks vil der tilkomme en copydan afgift på 5,38 kr. pr. stk. Dette kan man søge om fritagelse til såfremt det er til internt brug. Dette er igennem Copydans register.

OBS: Ovenstående priser gælder kun ved levering på erhvervsadresser! Priser er inklusiv forsikring og ekspeditionsgebyr.

7.5 Ophævelse: Hvis Y-design undlader at levere produkter, eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Y-design. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7.6 Ændringer: Der tages forbehold for ændringer i afgifter, toldomkostninger samt ændringer i valutakurser.

 1. Garanti:

8.1 Garanti: Y-design garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 6 måneder efter leveringen.

8.2 Meddelelse: Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den indenfor 6 måneder efter modtagelse, meddeles skriftligt til Y-design. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke indenfor 6 måneder efter modtagelse til Y-design, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Y-design de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Y-design beder om.

8.3 Undersøgelse: Indenfor 24 timer tid efter at Y-design har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Y-design kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Y-design. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Y-design. Y-design bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

8.4 Ophævelse: Hvis Y-design undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Y-design har givet meddelelse til kunden efter pkt.

8.3, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 3 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Y-design. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 8.

Y-design står inde for kvaliteten af varerne som produceres og sælges til virksomhederne, og skulle varen mod forventning være defekt–så vil Y-design altid tage ansvar og tage varen tilbage uden beregning. Ved reklamationer skal varen sendes tilbage til os, således vi kan se defektheden ved varen.

Ved flerfarvet logotryk på elementer vil der i sjældne tilfælde kunne forekomme forskydninger svarende til ca. 1-2 mm . Påsætningen af flere logofarver er som udgangspunkt håndarbejde og foregår derfor manuelt. Reklamation kan dog stadig finde sted, og er der tvivlsspørgsmål så kontakt os endelig så ser vi på sagen. Ved USB stick kan det ske, at enkelte styresystemer ikke kan læse enheden, men almindelig standard pc’er har ingen problemer. Hvis man bruger alternativ edb eller har særlige krav til USB’ens kunnen skal Y-design orienteres herom inden selve produktionen, da det er nødvendigt at få afstemt med producenten, ikke det leverede produkt viser sig at blive ”værdiløst”.

Ved profilbeklædning anbefales det, at tilkøbe et par ekstra af det forskellige for at sikre alle har noget der passer.

Størrelser kan variere fra producent til producent, så selv om man vant til en str. S, kan den være lille i modellen frem for, der man ellers køber. Dette skal blot være i mente ved bestilling af tøj, da Y-design ikke kan pålægges ansvar for hvorvidt det passer eller ej, så frem der er leveret det der er bekræftet på tilsendte ordrebekræftelse.

 1. Ansvar:

9.1 Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

9.2 Produktansvar: Y-design er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs holde Y-design, i det omfang Y-design måtte ifalde produktansvar herudover.

9.3 Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Y-design ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Y-design ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Y-design kontrol, og som Y-design ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 1. Immaterielle rettigheder:

10.1 Ejendomsret: Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Y-design.

10.2 Krænkelse: Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Y-design for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 50 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 1. Fortrolighed:

11.1 Videregivelse og brug: Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Y-design erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Y-design fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Varighed: Kundens forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 1. Gældende ret og værneting:

12.1 Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 1. Kommunikation:

13.1 Kampagnemail: Y-design sikrer dialog og kommunikation af nye forretningsløsninger og produkter gennem Y-design Kampagnemail som udsendes løbende efter behov, samt ekstraordinært ved særligt gode tilbud.

Kunden bliver automatisk tilmeldt vores Kampagnemail, når du vælger at handle/forespørge hos os.

Y-design anser vores Kampagnemail som et værdiskabende værktøj, hvor kunden som indkøber bliver opdateret med produktviden indenfor branchen. Kunden kan når som helst afmelde sig Kampagnemailen.